Đào tạo tại Dân Trí Soft: Phương pháp làm việc hiệu quả và kế hoạch cuộc đời

Buổi chia sẻ được ghi hình từ chương trình đào tạo nội bộ tại Dân Trí Soft vào ngày 29/11/2018