Cái tượng mà biết nói năng

Cái tượng mà biết nói năng.


Cái tượng mà biết nói năng

Thì thằng tham nhũng hàm răng chẳng còn

Có ăn thì cũng phải khôn

Làm sao kín kín để còn mị dân

Đằng này bay cứ rần rần

Công khai bớt xén từ chân tới đầu

Mẹ Thứ, giờ Mẹ ở đâu?

Khi nhìn bức tượng, Mẹ sầu hay không???